Sekretessavtal

Sekretesspolicy och Användarvillkor

Först så vill vi informera om Googles användning av data. Här finns en länk om 

Personlig integritet och villkor för användning

Webbplatsen tillhandahålls under förutsättning att du godkänner villkoren i detta dokument utan ändringar.

Läs nedanstående villkor och friskrivningar noggrant innan du använder webbplatsen. Genom att besöka platsen godkänner du villkoren. Du får inte använda platsen om du inte godkänner dem.

Vi tar inget ansvar för skador eller förluster av något slag, som uppstått i samband med användning av innehållet på denna webbplats.

Allt innehåll på denna plats, bland annat men inte begränsat till text, design och grafik, är information respektive ägare gett oss rätt att använda. Alla varumärken är vår egendom eller tillhör respektive ägare som gett oss rätt att använda dem.



Ingen professionell rådgivning


Informationen som är tillgänglig på webbplatsen är avsedd som en allmän informationskälla rörande de ämnen som är inkluderade, men utgör inte professionell rådgivning.



Webbplatser från tredje part


Som en tjänst till dig kan Studenternas.nu på denna webbplats tillhandahålla länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer. Om du klickar på en av dessa länkar lämnar du denna webbplats. Om du bestämmer dig för att besöka en webbplats som vi länkar till sker detta på din egen risk, och webbplatsens användarvillkor och sekretesspolicy kan vara annorlunda än dem på denna webbplats. Du är ansvarig för att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda din dator mot virus och annat skadligt material som du kan stöta på på dessa webbplatser. 
Studenternas.nu garanterar inte, gör ingen representation rörande och stöder inte, några webbplatser som vi har länkar till eller informationen på dessa webbplatser eller någon av dessa produkter eller tjänster som beskrivs på dessa webbplatser. Länkarna innebär inte att Studenternas.nu eller denna webbplats sponsrar, stöder, är ansluten eller associerad med, eller är tillgängliga via länkarna, eller att någon länkad webbplats har tillåtelse att använda varumärken, varunamn, logotyper eller upphovsrättssymboler för Studenternas.nu.



Missbruk och olovlig användning.


Ett villkor till att du får använda denna webbplats är att du garanterar att du inte kommer att använda webbplatsen i något olagligt syfte eller på något sätt som strider mot användarvillkoren. Du får inte använda denna webbplats på något sätt som skulle kunna skada, inaktivera eller överbelasta webbplatsen eller försämra  eller störa användningen av webbplatsen för någon användare. Du samtycker också till att du inte kommer att ladda upp eller överföra någon kommunikation eller något innehåll av någon typ som gör intrång i eller kränker några rättigheter för någon part.



Virus


Det finns alltid en risk att drabbas av virus när man surfar på Internet och vi vill därför varna dig om att virus kan attackera din dator. Du har ansvar för att skanna allt material som du laddar ner från Internet. 
Present till frånsäger sig allt ansvar från skador som orsakar av virus eller liknande risker, även om detta virus eller denna risk orsakades av ett besök på denna webbplats. Du, inte Present till, bär ansvaret för hela kostnaden för nödvändigt underhåll, reparationer eller korrigeringar som krävs på grund av datorvirus. Inkluderar skador på din datorutrustning eller från något virus som har infekterat din datorutrustning.



Skadeersättning


På begäran av Present till samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla Present till och dess ombud fria från allt ansvar samt från alla anspråk och kostnader, inklusive anspråk för rimliga advokatkostnader som framförs av någon tredje part till följd av innehåll på denna webbplats som du skickat, lagt upp eller överfört, till följd av din användning av webbplatsen, till följd av att du har brutit mot användarvillkoren eller till följd av att du har brutit mot någon annans rättigheter.



Friskrivning


DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT: (1) ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK, OCH (2) MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. 
Present till GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV MATERIALET ELLER PÅLITLIGHETEN AV RÅD, ÅSIKTER, PÅSTÅENDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN. DU SAMTYCKER TILL ATT EVENTUELL TILLIT SOM DU HAR TILL MATERIALET ELLER ÅSIKTER, UTTALANDEN, MEDDELANDEN ELLER INFORMATION SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK.
Present till FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN, ENLIGT EGET OMDÖME, ATT KORRIGERA FELAKTIGHETER ELLER UTELÄMNANDEN PÅ NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN. VI GÖR VÅRT BÄSTA FÖR ATT GE DIG KORREKT INFORMATION, MEN FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT GÖRA KORRIGERINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR OM DENNA INFORMATION SKULLE VISA SIG VARA FELAKTIG. Present till KAN NÄR SOM HELST GÖRA ANDRA ÄNDRINGAR AV WEBBPLATSEN, MATERIALET OCH DE PRODUKTER, PROGRAM, TJÄNSTER ELLER PRISER (OM SÅDANA FINNS) SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.
DENNA WEBBPLATS, TJÄNSTERNA, INFORMATIONEN MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN OCH ÄVEN PROGRAMVARA SOM ÄR TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSEN, TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON REPRESENTATION ELLER GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AV NÅGON TYP, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL.
LAGARNA I VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE ATT VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UTELÄMNAS. DÄRFÖR KANSKE VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.


Allmänt

Villkoren för användning kan när som helst ändras genom att detta tillkännagivande uppdateras. Present till förbehåller sig alltså rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy och användarvillkor.


Sammanfattning cookies på denna webbplats

  • Den här webbplatser använder cookies. Det är små filer som sparas lokalt i din dator. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du radera dessa cookies och hindra webbläsaren för att spara nya cookies. Microsoft ger dig mer information om cookies.

  • Tredjepartsleverantörer som t ex. Google använder cookies för att visa annonser utifrån dina tidigare besök på den här webbplatsen.

  • Google och partners till dom använder en speciell DoubleClick-cookie för att visa annonser baserat på dina besök på andra webbplatser på internet. Detta kallas för intressebaserad annonsering.

     Hos Google kan du välja att ta bort användningen av DoubleClick-cookien.

  • På Google kan du se listor på alla tredjepartsleverantörer som använder och visar annonser på den här webbplatsen. Där kan du också se länkar till webbplatser som du kan besöka om du vill ta bort tredjepartsleverantörernas cookies som används för intressebaserad annonsering.